Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Haltedatabeheer

Het Centraal Halte Bestand

Nederland telt zo’n 45.000 haltes. Alle gegevens over deze haltes zijn vastgelegd in het Centraal Halte Bestand (CHB), ontwikkeld door CROW-NDOV. Nieuwsgierig waarom? We leggen het belang van zorgvuldig haltebeheer uit in deze animatie video.

Beheer

In het CHB werken vervoerders, OV-autoriteiten en wegbeheerders samen om haltedata up to date te houden. In 2017 is het CHB overgegaan naar beheer.

Door het inrichten van een CHB-meldpunt geeft CROW-NDOV vorm aan het ketenbeheer. Een belangrijke taak van ketenbeheer is het zorg dragen voor een uniek haltenummer voor iedere fysieke halte. Dit unieke haltenummer vormt de basis voor het borgen van de datakwaliteit. De kwaliteit van de algemene gegevens in het CHB is hoog. Door de algemene gegevens in CHB te vergelijken met de haltegegevens uit KV1 kunnen verschillen inzichtelijk worden gemaakt en kunnen acties worden uitgezet om de datakwaliteit te verbeteren.

CHB 2.0

Onder haltedatabeheerders wordt CHB echter beperkt gebruikt, omdat de tool voor deze doelgroep als onvoldoende gebruiksvriendelijk wordt ervaren. In 2018 wordt detoegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de gebruikerstool verder verbeterd.

 

“De maatschappelijke functie van het OV kan worden vergroot door betereinformatie over de toegankelijkheid van haltes. Daarvoor ligt de basis in het CHB”

Cor van den Akker, (provincie Fryslân) in Verkeerskunde