Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Doelstellingen 2017

Toekomstplannen

De komende jaren (2017-2020) geeft CROW-NDOV invulling aan drie strategische thema’s >>

In 2018 worden verschillende nieuwe projecten gestart of verder uitgerold waarmee invulling gegeven wordt aan de strategische thema’s. Verder zijn de beheerinspanningen die CROW-NDOV levert een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Er wordt zorggedragen voor de gehele keten die de data doorloopt, inclusief de keten van stakeholders.

 

 

1. Reizigers eenduidig, juist, volledig en tijdig informeren, met name bij omleidingen en verstoringen;

2. Verbeteren van de samenhang tussen de reisinformatie over bus, tram, metro, trein en andere vormen van openbaar vervoer;

3. Ontsluiten van nieuwe datasets en combineren van bestaande datasets ten behoeve van nieuwe toepassingen.