Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Platform

Kennis delen

NDOV is succesvol door de bundeling van kracht en kennis over OV-informatie. Vaak zijn we een ‘spin in het web’ als het gaat om reisinformatie en vormen steeds meer een platform dat betrokken partijen ondersteunt in samenwerking. Ook in 2017 vond er actieve kennisdeling plaats. 

.

Zo organiseerden we een workshop over het verbeteren van reisinformatie bij verstoringen, brachten we partijen bij elkaar om aan de slag te gaan met het thema sociale veiligheid in en rond het OV, wisselden we kennis uit het het Centraal Bureau voor de Statistiek en organiseerden we een gebruikersbijeenkomst voor  KAR (Korte Afstands Radio).

 


Gebruikerssessie KAR

Workshop reisinformatie bij verstoring

Om reisinformatie bij verstoring te verbeteren is door NDOV een schrijfwijzer en tekststrategie opgesteld. De schrijfwijzer en tekststrategie is een communicatie standaard voor vervoerders om verstoringen op eenduidige en betrouwbare wijze duidelijk te maken aan reizigers.

Via het OV-bureau Groningen Drenthe is in Q2 2017 een workshop aangeboden aan Qbuzz om de schrijfwijzer en tekststrategie te presenteren en het gebruik door Qbuzz te bespreken en evalueren. Qbuzz heeft na de workshop een medewerker reisinformatie aangesteld voor de OV-concessie Groningen Drenthe en heeft de praktische richtlijnen positief ontvangen.

Gebruikerssessie Tool Sociale Veiligheid

Op 14 november 2017 organiseerde CROW-NDOV een tweede gebruikersmiddag rondom de analyse tool voor sociale veiligheid in het OV, bekend onder de naam TRIAS.

Naast het presenteren van de nieuwe release van de tool werden verdere ontwikkel- en gebruikerswensen geïnventariseerd. Het enthousiasme van de betrokkenen resulteerde in een mooie lijst van acties en initiatieven voor 2018, waaronder het definiëren van KPI’s om de kwaliteit van aangeleverde data inzichtelijk te maken. Daarnaast faciliteert CROW-NDOV het opstarten van een werkgroep data-analisten, die zich bezig gaan houden met het standaardiseren van analyserapporten.