Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Financiën

Begroting en realisatie

De totale uitgave voor de beschreven CROW-NDOV taken en projecten zijn gerealiseerd binnen de begroting 2017. De totale realisatie 2017 ligt 300.000 euro onder de begroting. Toelichting op de begroting is te vinden in ons uitgebreide jaarverslag, die onderstaand te downloaden is.