Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Korte Afstands Radio

KAR Tools

Korte Afstand Radio (KAR) wordt in Nederland intensief gebruikt om verkeerslichten te beïnvloeden.  Het beheer van KAR is echter complex en vormt daarom een uitdaging. Om het beheer makkelijker te maken ontwikkelde CROW-NDOV twee tools ter ondersteuning, de KAR Geo Tool en de KAR Analyse Tool. Beide tools stellen we gratis ter beschikking. 

Inmiddels heeft de KAR Geo Tool een plek verworven in verkeersregeltechnisch Nederland, en werd in 2017 gewerkt aan nieuwe functionaliteiten die de tool gebruiksvriendelijker maken.

Met de KAR Analyse Tool is monitoring van het functioneren van verkeersregelinstallaties (VRI) mogelijk. De tool stelt objectief vast of KAR berichten op het juiste moment worden verstuurt aan VRI’s. Daarnaast registreert de tool de verliestijd van de bussen bij de passage van geregelde kruispunten, waarmee de tool bij uitstek geschikt is voor het evalueren van doorstromingsmaatregelen bij VRI’s. In de voorbereiding van de pilot met de KAR Analyse Tool bleken verschillende technische actiepunten complexer dan voorzien. Inmiddels loopt de pilot naar wens, zijn er meer gemeenten aangehaakt en worden resultaten in Q1 2018 verwacht.