Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Toekomst van reisinformatie

Toekomstvisie

Openbaar vervoer en andere modaliteiten en vervoersvormen ontwikkelen zich steeds meer richting een integraal mobiliteitssysteem. Daarbij vormt openbaar vervoer een schakel  in een zogenoemde ‘deur-tot-deur ketenreis’. Dat vraagt om aanvullende informatie en data. Niet alleen over reizen waar ov een onderdeel van is, maar ook over de knooppunten waar deze vervoersystemen samen komen. 

In het strategisch kader 2017-2020 geeft CROW-NDOV aan dat ze samen met OV-autoriteiten, vervoerders en loketten een visie op de ontwikkeling van reisinformatie ontwikkelt. NDOV wil zich daarmee voorbereiden op veranderingen in de nabije toekomst en onderzoekt de wijze waarop reisinformatie optimaal op deze veranderingen kan inspelen.

In september 2017 zijn er daarom verschillende workshops georganiseerd waarbij opdrachtgevers en vervoerders zich gezamenlijk bogen over thema’s die belangrijk zijn in het opstellen van een toekomstvisie.

De verzamelde input is gedurende Q4 2017 verwerkt in twee documenten: ‘Basis op orde’ en ‘Reisinformatie van de toekomst’. Daarin is beschreven welke verbeterpunten de huidige basisactiviteiten van CROW-NDOV kennen en welke aanvullende informatie er nodig is om een integrale deur-tot-deur reis, waar openbaar vervoer een belangrijke schakel in is, mogelijk te maken. Deze visie wordt in 2018 verder uitgewerkt en openbaar gemaakt.


Workshops toekomstvisie reisinformatie