Group 4 CopyGroup 4 Copycancelquestion-markquestion-mark
Kwaliteitsverbetering

Brondata

Een belangrijke taak van CROW-NDOV is zorgen voor goede kwaliteit van brondata. Marktpartijen gebruiken deze data namelijk om reizigers te informeren over het ov, bijvoorbeeld via apps en reisplanners. 

In overleg met ov-autoriteiten, vervoerders en loketten worden rapportages/dashboards opgesteld, verbeterpunten opgespoord en de daaruit volgende acties gecoördineerd en bewaakt. Het afgelopen jaar is het NDOV-dashboard, dat datakwaliteit inzichtelijk maakt aan de hand van KPI’s, verder geoptimaliseerd.

Het NDOV-dashboard wordt door alle ov-autoriteiten en vervoerders gebruikt om managementinformatie in te zien, maar ook om gedetailleerde analyses mee uit te voeren.

Nieuwe DRIS
Nieuwe KPI

KV17 Tijdigheid

CROW-NDOV blijft de monitoring van datakwaliteit verbeteren en uitbreiden. Zo is in 2017 de KPI ‘KV17 Tijdigheid’ in gebruik genomen.

Vervoerders kunnen ritten of delen ervan laten vervallen door een KV17 bericht te sturen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in geval van technische problemen met een voertuig, een omleiding of andere verstoring. Middels de nieuwe KPI wordt gemeten of deze berichten op tijd verstuurd worden. Voor reizigers is het van belang om op tijd, dus voor vertrek van een geplande rit, geïnformeerd te zijn over het vervallen van een (deel van een) rit. Door deze KPI te meten, resultaten inzichtelijk te maken en deze te bespreken met vervoerders en OV-autoriteiten, werkt NDOV aan het verbeteren van het tijdig versturen van KV17 berichten.

Kwaliteitsgesprekken

Aan tafel met vervoerders

Elk kwartaal bespreekt René van den Berg met vervoerders en hun opdrachtgevers welke verbeteringen er nog te maken zijn in de datakwaliteit en vast te stellen op welke wijze CROW-NDOV en vervoerders deze verbeteringen doorvoeren. Zo is er maandelijks een benchmark rapport opgesteld, waarin vervoerders aflezen welke mate van kwaliteit de brondata heeft die zij via loketten beschikbaar stellen aan de markt.

“Via het best in class principe worden vervoerders geïnspireerd en uitgedaagd om kwaliteitsslagen te maken. Dit blijkt het gewenste effect te hebben. Er is een continue stijging van de kwaliteit af te lezen in onze KPI’s.”


– Rene van den Berg, operationeel manager CROW-NDOV